Sosyal Sorumluluk

Kalite ve Çevre

ÇEVRE POLİTİKASI
Zenit Madencilik A.Ş, tüm madencilik operasyonlarını kurumsal düzeyde en iyi uygulamalar ile yönetmektedir. Şirket, çevre faaliyetlerini yasal mevzuatlar çerçevesinde yürütürken; gelecek nesilleri tehlikeye atmamak, bulunduğu toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve onların gelişimine katkıda bulunmanın kararlılığı içerisindedir.
Çalışmalarımızı vizyon, temel değerler ve çevre yönetim sistemi etik ilkeleri çerçevesinde yürütürken;

  • Hiçbir işin doğal çevre, insan ve canlı yaşamındandaha önemli olmadığına,
  • Hiçbir işin çevre tedbirleri almadan başlanacak kadar acil olmadığı ve tüm çevre kazalarının önlenebilir olduğuna,
  • Çalışmalarımızda, çalışanlarımızın ve yöre halkının görüş ve önerilerini dikkate alarak ve onlara saygı duyarak proaktif çevre tedbirleri alacağımıza,
  • ‘’Sıfır Zarar ve Sıfır Deşarj’’ ilkesi ile çalışma alanlarında oluşabilecek çevresel tehlikeleri sistemli bir biçimde yönetmek için eğitimli ve bilinçli liderler yaratabileceğimize,
  • Tüm yöneticilerimizin kendi yönetimindeki çalışanların ve yüklenicilerinin çevre bilincinde ve sorumluluğunda olacağına,
İNANIYORUZ ve
  • Yürürlükteki tüm kanun, yönetmelik ve diğer yükümlülükler ile uyum içerisinde sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi kuracağımıza ve bu sistemi sürekli geliştirmek için yönetici ve amir statüsündeki çalışanlarımıza her türlü destek ve kaynağı sağlayacağımıza,
  • Çalışma alanlarında yapacağımız düzenli çevre denetimleri, kontrol ve ölçümler ile operasyonların çevre performansını izleyeceğimize ve çalışmalarda oluşabilecek potansiyel çevresel etkileri en aza indirgemek için projeler geliştireceğimize,
  • Sorumlu bir şirket yaklaşımı ile sahada oluşabilecek atıkları yasal mevzuatlara uygun yöneteceğimize ve kullanılan enerji ve doğal kaynakları koruyarak çalışma alanlarında gereksizce kullanılmayacağına,
  • Çalışmalarımızda, sürekli gelişim ilkesi ile çevresel hedefler koyacağımıza ve çalışanlarımızda çevre farkındalığını artırarak saha genelinde bir çevre kültürü yaratacağımıza,
  • Çevre yönetim sistemimiz ve uygulamalarımız hakkında başta yöre halkı olmak üzere tüm çalışanlarımız, yüklenicilerimiz ve çözüm ortaklarımız ile sürekli işbirliği yapacağımıza,
 
SÖZ VERİYORUZ…
Bu kapsamda amacımız tüm çalışmalarımızda ‘’Çevreye Saygılı ve duyarlı’’ örnek ve saygın bir maden işletmesi olmaktır.