Sosyal Sorumluluk

İş ve İşçi Sağlığı

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
 
 
 
İş sağlığı ve güvenliği, tüm çalışmalarımızda öncelikli unsurumuzdur.
 
Zenit Madencilik A.Ş olarak faaliyetlerimizi vizyon, temel değerler ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi etik ilkeleri çerçevesinde yürütürken;
 

  • Hiçbir şeyin çalışanlarımızın emniyet, sağlık ve güvenliğinden ve aileleri ile birlikte huzur ve güven ortamında yaşamasından daha önemli olmadığına,
  • Hiçbir işin emniyet tedbirleri almadan başlanacak kadar acil olmadığı ve tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna,
  • Bir takım olarak,  yasal mevzuat ve kuralları içerisinde şirket faaliyetlerini sürdürürken çalışanların görüş ve önerilerine saygı duyarak ve onları dikkate alarak tüm çalışma alanlarında gerekli emniyet ve sağlık tedbirlerini alacağımıza, gerekli iyileştirmeleri yapacağımıza ve çalışanlarımıza güvenli çalışma ortamı sağlayacağımıza,
  • Tüm çalışma alanlarında oluşabilecek tehlikeleri sıfır zarar ilkesi çerçevesinde proaktif bir yaklaşımla ortadan kaldırmak ve/veya riskleri etkili ve doğru bir şekilde yönetmek için eğitimli ve bilinçli liderler yaratarak iş sağlığı ve güvenliğini saha genelinde bir kültür olarak yaygınlaştıracağımıza,
  • Tüm yöneticilerimizin kendi yönetimlerinde ve/veya kontrolünde olan çalışanların ve yüklenicilerin iş sağlığı ve güvenliği sorumluluğunda ve bilincinde olacağına                  

İNANIYORUZ ve

  • Tüm çalışmalarımızı emniyetli ve sağlıklı bir şekilde yürüteceğimize,
  • Yöneticiler olarak iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini şirket değeri olarak korumak için tüm performansımızla çalışacağımıza,
  • Operasyon sırasında oluşabilecek acil durumlara her zaman hazır olacağımıza,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında bir şampiyon ve lider olarak yetiştireceğimize ve bu hususta her daim destek olacağımıza,
  • Tüm çalışmalarımızda vizyonumuzu etkin bir şekilde uygulamak, çalışanlarımızda iş sağlığı ve güvenliği farkındalığı ve kültürü yaratmak için gerekli tüm olanakları sağlayacağımıza ve herhangi bir uygunsuzluk durumunda gerekli araştırma ve incelemeleri yaparak çözüm üreteceğimize

SÖZ VERİYORUZ…

Bu kapsamda amacımız tüm çalışanlarımızın ve alt işveren firma çalışanlarının her vardiya sonrasında evlerine emniyetli ve sağlıklı bir şekilde dönmesidir.Zenit Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, resmi internet sitemiz olan http://www.zenitmadencilik.com/ adresini ziyaret ettiğinizde siz, ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Kişisel veri potikalarımıza ve aydınlatma metnine bu linkten erişebilirsiniz.