Sosyal Sorumluluk

Halkla ve Resmi Kurumlar İle İlişkiler

Sosyal Sorumluluk Konusundaki İlkelerimiz:

 • Toplum, ekonomi ve çevre üzerinde neden olunan etkilere ilişkin hesap verme sorumluluğuna sahip olmak
 • Toplum ve çevre üzerinde etki yaratacak karar ve faaliyetlerde şeffaf olmak
 • Etik davranışlar sergilemek
 • Paydaşların menfaatlerine saygı, dikkat ve duyarlılık göstermek
 • Hukukun üstünlüğüne saygı göstermek
 • Uluslararası davranış normlarına saygı göstermek
 • İnsan haklarına saygı göstermek; bu hakların öneminin ve evrenselliğinin bilincinde olmak
 • Projenin gerçekleştirildiği bölgenin;
  • Sosyal, kültürel ve insani ihtiyaçlarına imkanlar ölçüsünde en üst seviyede katkıda bulunmak
  • Sosyal, kültürel ve insani değerler bütününü detaylıca kavramak, bu değerleri şirket personeli ve şirket yönetimine benimseterek azami ölçüde saygı gösterilmesini sağlamak
  • Hayatın günlük akışı içerisinde bölgenin asli bir unsuru olarak yer almaya gayret göstermek

 Zenit Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, resmi internet sitemiz olan http://www.zenitmadencilik.com/ adresini ziyaret ettiğinizde siz, ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Kişisel veri potikalarımıza ve aydınlatma metnine bu linkten erişebilirsiniz.