Sosyal Sorumluluk

Halkla ve Resmi Kurumlar İle İlişkiler

Sosyal Sorumluluk Konusundaki İlkelerimiz:

 • Toplum, ekonomi ve çevre üzerinde neden olunan etkilere ilişkin hesap verme sorumluluğuna sahip olmak
 • Toplum ve çevre üzerinde etki yaratacak karar ve faaliyetlerde şeffaf olmak
 • Etik davranışlar sergilemek
 • Paydaşların menfaatlerine saygı, dikkat ve duyarlılık göstermek
 • Hukukun üstünlüğüne saygı göstermek
 • Uluslararası davranış normlarına saygı göstermek
 • İnsan haklarına saygı göstermek; bu hakların öneminin ve evrenselliğinin bilincinde olmak
 • Projenin gerçekleştirildiği bölgenin;
  • Sosyal, kültürel ve insani ihtiyaçlarına imkanlar ölçüsünde en üst seviyede katkıda bulunmak
  • Sosyal, kültürel ve insani değerler bütününü detaylıca kavramak, bu değerleri şirket personeli ve şirket yönetimine benimseterek azami ölçüde saygı gösterilmesini sağlamak
  • Hayatın günlük akışı içerisinde bölgenin asli bir unsuru olarak yer almaya gayret göstermek