Duyurular

Çevre İzin ve Lisans Belgesi

  • 29.03.2018 tarihinde T.C.  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI-Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğ'nden 43986390-150.01/3501 29/03/2018 sayılı Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınmıştır.